Bulgarian monasteries


  

Sokolsky monastery
"Plam" match factory, 2000

Bulgarian text on the back:
Соколски манастир
Пази от деца!
Съдържа 45 клечки
Произведено от Шведски кибрит ПЛАМ България

Skillet size 54x113 mm

SpyLOG