Mills


  

Mills
Madeirense style - Porto Santo
"Nacionais" brand
Soc. nacional de fósforos

Portugese text on the label:
12 - Moinho Madeirense - Porto Santo
Soc. nacional de fósforos,
Porto - 40 amorfos - $35 + 5 soc. soc.
Moinhos
Nacionais

Label size 56x77 mm
SpyLOG