Zodiak signs - Austin


  

Aquarius
Zodiak signs - Austin
Fosforeira portuguesa

Text on the label:
40 amorfos papel
$25 + 5 soc. soc. Fosforeira portuguesa
Espinho Ases-P-1
Aquário
850
2 carros 100% seguros
1100
Austin
Label size 35x43 mm
SpyLOG