The faces of Bulgaria


  

The faces of Bulgaria
Swedish Match Turkey for "Plam" (Kostenets)
(around 2000-2001)
box back

Bulgarian text on the box:
Конкурс:
"Красивите лица на България"
Шведски Кибрит Плам България
Пази от деца! Съдържа 45 клечки
Произведено от Шведски кибрит Турция

Skillet full size 53x114 mm

SpyLOG